Laatujärjestelmät

Suomen Taksiliitto ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat yhteistyössä kehittäneet Taksialan laatujärjestelmämallin. Malli lähtee liikkeelle palvelun laadun 11 peruskriteeristä, jotka on kirjattu 1.8.2007 voimaan tulleeseen uuteen taksilakiin.

Laatukriteerit on tarkoitettu kaikkien taksinkuljettajien noudatettaviksi. Ohjeet kattavat mm. asiakkaan turvallisuudesta huolehtimisen, ajovuorojen noudattamisen, taksiasun käytön ja vaitiolovelvollisuuden. Laatuvaatimukset koskevat myös liikenteessä käytettävää autoa, ajotapaa, maksamista ja esteettömyyteen liittyviä näkökohtia.

Taksialan laatukeskuksen sertifioima laatujärjestelmä on nimenomaan laadun kehittämisen ja johtamisen järjestelmä, joka antaa laatujärjestelmään liittyville tilausvälitysyhtiöille, taksiyhdistyksille ja yksittäisille taksiyrittäjille mahdollisuuden ja keinot priorisoida palvelun ensisijaiset kehittämiskohteet ja viedä niitä järjestelmällisesti eteenpäin. Myös asiakaspalautetta kerätään systemaattisesti ja sitä hyödynnetään laadun kehittämisessä ja ylläpitämisessä.
 

Suomalaisille takseille rakennettu järjestelmä

Taksialan laatujärjestelmä on rakennettu taksialalle olemassa olevien mallien puuttuessa aivan alusta alkaen ja siinä on otettu huomioon suomalaisen taksiliikenteen erityispiirteet. Laatujärjestelmä on räätälöity taksialalle TUTKA -periaatteella, jossa järjestelmän perustan luovat tavoitteet, toimintatavat, käytäntö ja jatkuva parantaminen. Se on suunniteltu mahdollisimman käytännönläheiseksi perinteisten laatujärjestelmien raskassoutuisuutta välttäen. Järjestelmä on kuitenkin rakennettu siten, että siitä voidaan edetä haluttaessa myös ISO -järjestelmään.

Laatukriteereitä kehittää ja valvoo Taksialan laatukeskus, joka myös hoitaa järjestelmien auditoinnin ja myöntää sertifikaatit.

© Taksialan laatukeskus, Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki, E-mail laatutaksi@taksiliitto.fi | Powered by Aava