Taksilakiin kirjatut laatukriteerit

Taksiliikennelaki 217/2007

17 § Taksipalvelujen laatuvaatimukset
 
Taksiliikennettä harjoitettaessa on noudatettava seuraavia laatuvaatimuksia:

1) vahvistetut ajovuorot ajetaan

2) liikenteeseen käytettävä auto on ominaisuuksiltaan, kunnoltaan ja varustukseltaan asianmukainen

3) kuljettajan pukeutuminen on asianmukaista

4) kuljettaja käyttäytyy asiakasta kohtaan asiallisesti ja kohteliaasti ja ottaa huomioon asiakkaan erityistarpeet

5) kuljettaja valitsee asiakkaan kannalta edullisimman ja tarkoituksenmukaisimman reitin, jos asiakas jättää valinnan kuljettajalle, tai ajaa asiakkaan ehdottamaa reittiä

6) kuljettaja noudattaa liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi

7) kuljettaja noudattaa vaitiolovelvollisuutta asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi

8) asiakkaalla on oikeus maksaa käteisellä tai yleisimmillä luotto ja maksukorteilla

9) noudatetaan vahvistettua taksaa tai niitä hintoja, joista on sovittu

10) varmistetaan asiakkaan turvallinen autoon tulo ja siitä poistuminen ja tarjotaan hänelle hänen tarvitsemaansa apua

11) tarjotaan ja annetaan apua matkatavaroita lastattaessa ja purettaessa.

© Taksialan laatukeskus, Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki, E-mail laatutaksi@taksiliitto.fi | Powered by Aava